Kết quả xổ số Sóc Trăng

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng - KQXSST

Xổ số Sóc Trăng 31/05/2023

G891
G7851
G6304468034086
G52187
G4029790649602309
29585368348387878623
G34951039535
G299058
G125367
ĐB839121
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
03;9;
1
21; 3;
34;5;
44;
51;8;
67;
78;9;
85;6;7;
96;

Xổ số Sóc Trăng 24/05/2023

G815
G7998
G6514387756125
G51865
G4880292885891353
92090392928174205712
G35726985192
G260997
G174053
ĐB004582
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0
12;
25;9;
3
42;3;
53;3;8;
65;9;
75;
82;
92;2;7;8;

Xổ số Sóc Trăng 17/05/2023

G821
G7251
G6871945633888
G59342
G4878245391244425
77022523410037681289
G30795297585
G299979
G178805
ĐB199323
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
05;
12;9;
22;3; 4;5;
3
41;2;
51;2;
63;
76;9;
85;8;9;
9

Xổ số Sóc Trăng 10/05/2023

G844
G7290
G6734045389469
G57611
G4856229356058810
17744200870347230674
G37118354497
G269168
G123768
ĐB383219
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0
11;9;
22;
38;
44;
5
68;8;9;
72;4;
83;7;
97;