Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi - KQXSQNI

Xổ số Quảng Ngãi 08/05/2021

G8 21
G7 506
G6 3523 0797 7904
G5 0940
G4 70036 04779 94210
86078 43862 35370 77170
G3 68319 99826
G2 67631
G1 09480
ĐB 993759
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;
1 9;
2 3;6;
3 1;6;
4
5 9;
6 2;
7 8;9;
8
9 7;

Xổ số Quảng Ngãi 01/05/2021

G8 65
G7 645
G6 7704 5535 4678
G5 9279
G4 52036 52110 93636
34730 56627 41844 69878
G3 48664 65580
G2 04732
G1 50928
ĐB 197901
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 1; 4;
1
2 7;8;
3 2;5;6;6;
4 4;5;
5
6 4;
7 8;8;9;
8
9

Xổ số Quảng Ngãi 24/04/2021

G8 15
G7 979
G6 5339 9518 9994
G5 9912
G4 99273 79335 96107
32507 25383 52511 27344
G3 31968 94375
G2 80122
G1 23566
ĐB 948463
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 7;7;
1 1;2;8;
2 2;
3 5;9;
4 4;
5
6 3; 6;8;
7 3;5;9;
8 3;
9 4;

Xổ số Quảng Ngãi 17/04/2021

G8 53
G7 424
G6 7459 5089 1944
G5 1322
G4 55414 30676 19869
34198 25199 98727 69604
G3 60687 05110
G2 65794
G1 55988
ĐB 613363
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 4;
2 2;4;7;
3
4 4;
5 9;
6 3; 9;
7 6;
8 7;8;9;
9 4;8;9;