Kết quả xổ số Bình Thuận

Kết Quả Xổ Số Bình Thuận - KQXSBTH

Xổ số Bình Thuận 22/09/2022

G8 13
G7 175
G6 8799 2069 8725
G5 2990
G4 04771 65767 27214
52345 73108 07755 50637
G3 84443 71484
G2 04070
G1 33944
ĐB 734949
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 4;
2 5;
3 7;
4 3;4;5;9;
5 5;
6 7;9;
7 1;5;
8 4;
9 9;

Xổ số Bình Thuận 15/09/2022

G8 89
G7 313
G6 3953 2779 9225
G5 9968
G4 90711 02827 84429
74138 55439 42296 06798
G3 53024 67548
G2 92921
G1 83340
ĐB 323937
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;3;
2 1;4;5;7;9;
3 7; 8;9;
4 8;
5 3;
6 8;
7 9;
8
9 6;8;

Xổ số Bình Thuận 08/09/2022

G8 69
G7 333
G6 0158 9786 1741
G5 8340
G4 32581 61727 76445
03649 91757 63610 90590
G3 33102 74140
G2 81919
G1 36358
ĐB 436521
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 9;
2 1; 7;
3 3;
4 1;5;9;
5 7;8;8;
6
7
8 1;6;
9

Xổ số Bình Thuận 01/09/2022

G8 18
G7 656
G6 7142 8827 1470
G5 7080
G4 22903 47327 49881
30983 32240 49776 94325
G3 97619 10935
G2 57503
G1 77420
ĐB 637885
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;3;
1 9;
2 5;7;7;
3 5;
4 2;
5 6;
6
7 6;
8 1;3;5;
9