Kết Quả Xổ Số Miền Nam 08/02/2020

Nội dung Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 08/02/2020 mới nhất
Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
48
20
27
37
G7
376
663
755
135
G6
0168
3011
2775
9280
8122
2955
6765
7181
6686
0373
7327
5556
G5
9765
0957
2333
6157
G4
60762
95933
97946
58848
69822
76201
19688
33151
14793
23017
42527
56793
30838
16029
50008
54275
01999
53205
20522
72911
22025
51553
13026
51497
31781
19916
44992
49740
G3
20663
97059
48762
57983
34289
42142
57191
58535
G2
14474
50231
84706
16833
G1
36382
00719
26088
56350
ĐB
958841
831205
281727
935804
Chờ kết quả xổ số miền Nam : XSMN CHO gửi 8185
Số đẹp XSMN hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

0 1 5 5 6 8 4
1 1 7 9 1 6
2 2 0 2 7 9 2 5 7 7 6 7
3 3 1 8 3 3 5 5 7
4 1 6 8 8 2 0
5 9 1 5 7 5 0 3 6 7
6 2 3 5 8 2 3 5
7 4 5 6 5 3
8 2 8 0 3 1 6 8 9 1
9 3 3 9 1 2 7
Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
08
58
70
G7
081
020
181
G6
9025
9566
3447
9524
9276
5164
4378
6194
5527
G5
2814
3894
1325
G4
36041
58715
76680
22850
77809
62272
28449
22656
94341
72075
02528
62250
56169
29641
43129
43678
00945
20524
92816
84027
16606
G3
96631
02811
29600
24248
11665
91616
G2
90121
76936
36479
G1
29131
92115
14211
ĐB
371296
161425
221227
Chờ kết quả xổ số miền Nam : XSMN CHO gửi 8185
Số đẹp XSMN hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

0 8 9 0 6
1 1 4 5 5 1 6 6
2 1 5 0 4 5 8 4 5 7 7 7 9
3 1 1 6
4 1 7 9 1 1 8 5
5 0 0 6 8
6 6 4 9 5
7 2 5 6 0 8 8 9
8 0 1 1
9 6 4 4
An Giang
Mã: AG
Tây Ninh
Mã: TN
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
98
11
24
G7
948
954
211
G6
2780
2035
7975
6293
8806
2678
1701
9713
1075
G5
8254
8358
1062
G4
07632
21882
62801
74404
54754
26349
61367
00574
80984
86845
64783
82443
50594
44624
68049
78787
87095
00840
97207
83697
77010
G3
11420
06249
20397
35566
69965
05672
G2
98546
73911
16161
G1
15415
60490
22449
ĐB
971108
857911
212382
Chờ kết quả xổ số miền Nam : XSMN CHO gửi 8185
Số đẹp XSMN hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

0 1 4 8 6 1 7
1 5 1 1 1 0 1 3
2 0 4 4
3 2 5
4 6 8 9 9 3 5 0 9 9
5 4 4 4 8
6 7 6 1 2 5
7 5 4 8 2 5
8 0 2 3 4 2 7
9 8 0 3 4 7 5 7
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
Cần Thơ
Mã: CT
G8
85
50
12
G7
776
829
049
G6
2674
3319
3899
2775
4297
0225
1630
9983
5171
G5
8155
6926
7909
G4
87999
64235
67567
99722
06623
50102
66159
33501
89613
68512
49367
39770
01447
71795
22945
57619
28931
56336
32282
17320
17466
G3
05527
63053
95737
00567
17289
53667
G2
39121
73100
22040
G1
40917
06593
73234
ĐB
624832
360834
369663
Chờ kết quả xổ số miền Nam : XSMN CHO gửi 8185
Số đẹp XSMN hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Đồng Nai

Sóc Trăng

Cần Thơ

0 2 0 1 9
1 7 9 2 3 2 9
2 1 2 3 7 5 6 9 0
3 2 5 4 7 0 1 4 6
4 7 0 5 9
5 3 5 9 0
6 7 7 7 3 6 7
7 4 6 0 5 1
8 5 2 3 9
9 9 9 3 5 7
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
G8
78
61
84
G7
147
631
406
G6
1583
0227
7692
1809
6019
8024
0675
3299
0386
G5
7267
7801
6539
G4
88789
16380
58492
21000
36707
43010
90800
24677
28153
36554
70054
05305
68692
83572
39744
90738
91232
60200
37598
44075
78569
G3
79556
25739
56334
85866
71650
25520
G2
27766
27440
27942
G1
82895
07565
85725
ĐB
624536
437318
794431
Chờ kết quả xổ số miền Nam : XSMN CHO gửi 8185
Số đẹp XSMN hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

0 0 0 7 1 5 9 0 6
1 0 8 9
2 7 4 0 5
3 6 9 1 4 1 2 8 9
4 7 0 2 4
5 6 3 4 4 0
6 6 7 1 5 6 9
7 8 2 7 5 5
8 0 3 9 4 6
9 2 2 5 2 8 9
Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
71
13
44
G7
977
405
721
G6
0049
0812
1172
9528
7463
6233
5581
1026
4166
G5
0515
4877
2609
G4
04822
27312
56263
37482
23876
19155
12032
17559
08219
20601
26019
34086
08825
99266
46068
30622
73480
65309
99347
59415
04683
G3
61940
04817
55556
45078
06967
78522
G2
11077
56356
37131
G1
53454
31364
80089
ĐB
511050
443764
866936
Chờ kết quả xổ số miền Nam : XSMN CHO gửi 8185
Số đẹp XSMN hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

0 1 5 9 9
1 2 2 5 7 3 9 9 5
2 2 5 8 1 2 2 6
3 2 3 1 6
4 0 9 4 7
5 0 4 5 6 6 9
6 3 3 4 4 6 6 7 8
7 1 2 6 7 7 7 8
8 2 6 0 1 3 9
9